Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet hukukunun her alanında müvekkillerimize hizmet

Detaylı Bilgi

Rekabet ve Uyum Politikaları

Rekabet ve Uyum oldukça dinamik bir alandır ve devlet yetkililerinin kararları dayandırdıkları uygulanabilir kurallar ve hukuki ve ekonomik gerekçelendirmeler sürekli değişim halindedir.

Detaylı Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar

Müvekkillerimize çeşitli ticari sözleşmeler ve düzenlemeler hususunda hukuki hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin ticari çıkarları hususunda titiz çalışan ekibimiz

Detaylı Bilgi

Banka ve Sermaye Piyasa

Proje finansmanı alanında, borçlulara, yerel ve uluslararası bankalara ve finans kuruluşlarına, gayri kabili rücu veya sınırlı rücu imkanı tanıyan proje finansmanı işlemlerine ilişkin

Detaylı Bilgi

Birleşme ve Devralma

Firma ayrıca, müvekkillerini kişisel meselelerin yanı sıra çok çeşitli ticari anlaşmazlıklarda temsil etmektedir.

Detaylı Bilgi

KVKK ve Teknoloji

Gelişmekte olan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerimize, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uyum

Detaylı Bilgi

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Felsefemiz her zaman sizin için neyin doğru olduğunu araştırmak ve eldeki konunun kapsamlı bir analiziyle başlamaktır. Mümkün olduğunda da maliyetli ve zaman alıcı dava

Detaylı Bilgi

İcra ve İflas Hukuku

Borçlarını ve yükümlülüklerini zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı alacaklıların alacaklarını cebren tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

İş Hukuku avukatlarımız ile müvekkil şirketlerimize bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında kapsamlı danışmanlık, süreç yönetimi ve dava hizmeti sağlamaktayız.

Detaylı Bilgi