Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra Takibi

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi bir ilamsız icra yoludur. Kişinin bu takip yoluna başvurulabilmesi için alacağının bir kambiyo senedine bağlanmış olması zorunludur. Kambiyo senetlerinden kasıt Türk Ticaret Kanunu’nda[1] düzenlendiği üzere poliçe,...