Tacirin Defter Tutma ve Saklama Yükümlülüğü

Tacirin Defter Tutma ve Saklama Yükümlülüğü

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca her gerçek ve tüzel kişi tacir ticari defterleri tutmak ve belirtilen kanuni süre boyunca saklamak zorundadır (TTK m. 18/1). Tacirler, bu ticari defterlerin mevcut olmadığı, mevzuata uygun olarak tutulmadığı ve...
Türk Hukukunda Yıllık İzin

Türk Hukukunda Yıllık İzin

Türk Hukukunda iş yerinde 1 yılını dolduran işçi ücretli yıllık izne hak kazanacaktır. Gerek işveren gerekse işçi tarafından yıllık izin kullanımının suistimal edilmesinin önüne geçilmesi için her iki tarafın da yıllık izin kullanımı hakkındaki düzenlemelerden...