Faruk AKTAY David Heleniak’ı Ziyaret Etti

Faruk AKTAY David Heleniak’ı Ziyaret Etti

New York’a ziyaretleri kapsamında Faruk Aktay, New York’un efsanevi evukatlarından David Heleniak’ı ziyaret etti. Heleniak, Citibank’ı dünyanın en büyük bankası yapan birleşmeyi yönetmiş olmasının yanı sıra 2008’de Morgan Stanley Yönetim...
Veri Sorumluları Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler

Veri Sorumluları Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“),1 özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlar....
New York Barosu’nun Yıllık Toplantısına Katıldık

New York Barosu’nun Yıllık Toplantısına Katıldık

New York Barosu Şirketler ve Rekabet Hukuku Komite üyesi Av. Faruk Aktay ofisimizi ve ülkemizi temsilen New York Barosu yıllık toplantısına katıldı. Başkan Trump döneminde Amerika’da iş yapmanın ve şirket birleşme ve devralmaların nasıl değiştiği ve bunun küresel...